Wat levert kennis op voor je organisatie?

Kennis en kunde maken je mensen en je organisatie succesvol. Daarom is kennis het meest waardevolle bezit van je organisatie. Door hun kennis en kunde goed op orde te brengen kunnen organisaties tienduizenden, honderdduizenden euro’s of meer per jaar verdienen. Voorbeelden van wat kennis voor je organisatie kan opleveren zijn de volgende:

Een aantoonbaar goede opleiding voor je medewerkers

0

Betrokken medewerkers die graag voor de organisatie blijven werken. Een nieuwe medewerker inwerken kost vaak € 50.000,-. Een medewerker die teleurgesteld vertrekt omdat hij niet de juiste kennis en kunde krijgt aangeleerd, kost hetzelfde bedrag.

15%

Verhogen van de effectiviteit van productie. In de praktijk realiseerden we door goed opleiden een verhoging van de productie-effectiviteit (OEE) van 15%, honderdduizenden euro’s per jaar.

Voorkomen van menselijk falen. In kritische productieomgevingen leidt menselijk falen vaak tot schades van honderdduizenden euro’s of meer per jaar.

Zeker stellen van de license to operate en de toekomst van de organisatie, omdat de organisatie aantoonbaar de juiste opleiding geeft.

Gebruik van innovatieve informatieve sysemen

50%

Door het gebruik van innovatieve systemen voor het ontwikkelen en onderhouden van informatie realiseerden onze klanten kostenbesparingen van 25% tot 50% op de documentatiekosten en vertaalkosten. Deze besparingen bedragen tienduizenden tot honderdduizenden euro’s per jaar.

Borgen van de kennis, onafhankelijk van personen

0

Als de kennis van medewerkers die uit dienst gaan, niet is vastgelegd, moeten anderen deze kennis opnieuw opbouwen. Dat kost al snel een half manjaar tot een manjaar per medewerker, € 25.000,- tot € 50.000,- Soms is de kennis zelfs voorgoed verloren, met grote risico’s voor de bedrijfsvoering als gevolg. In kritische omgevingen kunnen deze risico’s leiden tot schades van honderdduizenden of miljoenen euro’s.

Graag bespreken we met je wat kennis voor je organisatie kan opleveren. We werken daarvoor dan samen een business case uit.

Aan de slag met kennis

Ik wil graag kennismaken
Stuur me jullie kennisupdates
Download gratis kennistools