Bedrijfsopleiding vernieuwen

Help, mijn opleiding werkt niet meer!

Herkenbare situatie?

Een groot bedrijf met honderden mensen in dienst, heeft verschillende opleidingen. Elke opleiding wordt verzorgd door een eigen opleidingscoördinator. Tim is zo’n opleidingscoördinator. Zijn opleiding bestaat uit:

 • 5 klassikale lessen
 • 3 maanden praktijktraining
 • 5 vuistdikke ordners met allerlei documenten
 • 30 bestanden op 7 verschillende plekken op de harde schijf
 • 15 verschillende mentoren die de praktijktraining ondersteunen

Tim geeft de klassikale lessen zelf, daar heeft hij directe invloed op. Maar Tim heeft geen goed zicht op de mentoren die de individuele begeleiding doen. Hij weet daardoor niet zeker of de nieuwe medewerkers in de praktijk goed worden opgeleid.

Tim komt Lukas tegen, de productiemanager. Deze vraagt: “Hoe kan het toch dat team A veel minder productiestoringen heeft dan team C?”. Tim antwoordt: “Geen idee, ik geef ze allemaal dezelfde opleiding!”.

Later slaat de twijfel bij Tim toe. Waarom werkt zijn opleiding niet altijd goed? Hij leidt ze zelf enthousiast op, maar krijgen ze wel de juiste informatie mee van hun mentoren? Weet hij eigenlijk wel zeker dat iedereen goed wordt opgeleid?

De oplossing van Eluxis

Eluxis heeft meer dan 20 jaar bewezen ervaring met het oplossen van dit soort opleidingsvragen.

Als wij bij dit soort problemen worden ingeschakeld, zien we vaak dat er hard gewerkt wordt aan het opleiden. Maar de structuur in de opleiding ontbreekt. Klassikale trainingen zijn vaak een presentatie van veel informatie. Soms zelfs een informatiedump. De didactische opbouw en interactie ontbreekt. Praktijktrainingen door mentoren verlopen vaak ongestructureerd. De mentoren hebben geen richtlijnen wat ze moeten vertellen en waarop ze moeten toetsen. De kwaliteit van de opleiding is daardoor afhankelijk van de individuele mentor.

Hoe pakt Eluxis zo’n opleidingsvraag aan:

 • We kijken eerst goed naar de bestaande opleiding en verzamelen alle informatie. Ons vertrekpunt is altijd wat er al wèl goed is. We gaan ook altijd kijken op de werkvloer. Daarna gaan we verbeteren.
 • Meestal stellen we als eerste verbeterstap een competentiematrix op. Daarin specificeren we welke functies welke competenties nodig hebben. Een competentie is de optelsom van kennis, vaardigheden en gedrag. Met die competenties kun je als medewerker je taken, je werkzaamheden, goed uitvoeren.
 • We zetten leerpaden per competentie op. Via welke leervormen maken medewerkers zich deze competenties eigen?
 • Opleidingsmateriaal wordt herordend, samengevat en nieuw ontwikkeld. Dit in een vorm die werkt, waarmee medewerkers met plezier opgeleid worden. Van klassikale training tot e-elarning, zelfstudie, training on the job enz.
 • We helpen de opleidingsorganisatie op te zetten – inclusief bijv. een training voor de opleidingscoördindator, instructeurs, mentoren enz.
 • We helpen de juiste kennissystemen te kiezen en in te richten voor de opleiding, zoals een Learning Management Systeem of een toetsbank.
 • We richten de toetsing en certificering in. Evaluatie en borging is ook belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat de competenties periodiek worden opgefrist en aantoonbaar op niveau blijven.

Wat levert het op?

Als Tim na een jaar de productiemanager Lukas weer tegenkomt, krijgt hij complimenten. “Ik hoor van de medewerkers en van de mentoren enthousiaste verhalen over je training, Tim! We zien dat het aantal productiestoringen over de volle breedte duidelijk afneemt. Bij de laatste audit kregen we ook complimenten dat we onze opleidingen zo inzichtelijk en duidelijk gestructureerd hebben. Aantoonbaar goed opleiden, daar gaan we voor.” Tim glimt, zo verder!