Bedrijfsopleiding vernieuwen

Help, mijn opleiding is niet meer goed!

Herkenbare situatie?

Tim is opleidingscoördinator in een groot bedrijf. Ook geeft hij zelf een deel van de klassikale opleidingen.

Tim komt Lukas tegen, de productiemanager. Deze vraagt: “Waarom heeft team A toch veel minder productiestoringen dan team C?”. Tim antwoordt: “Geen idee, ik geef ze allemaal dezelfde opleiding!”.

Later slaat de twijfel bij Tim toe. Waarom werkt zijn opleiding niet altijd goed? Hij leidt zelf enthousiast op. Maar krijgen de nieuwe medewerkers wel de juiste informatie mee van hun mentoren in de praktijkopleidingen? Weet hij wel zeker dat de opleiding goed is afgestemd op de nieuwe werkwijzen van de afgelopen jaren?

Maak kennis met Eluxis

Bedrijfsopleiden van Eluxis:

Eluxis heeft al 25 jaar ervaring in de technische sector op het gebied van opleiden. We bestaan uit een excellent team van onderwijskundigen die nog steeds warme connecties hebben met de universiteits/onderwijswereld. Al deze ervaringen gebruiken we om nieuwe bedrijfsopleidingen te ontwikkelen.

Technologie gebruiken is niet het doel maar een middel om je (bedrijfs)doelen te realiseren. We kijken samen met jou wat jouw bedrijf nodig heeft.

De technologie ontwikkelt zich snel. Niet alleen op het gebied van VR en AR, maar ook op het gebied van toetssystemen, LMS’en en Learning Experience Platforms. Bij Eluxis zijn we op de hoogte van de modernste technieken. Dit zoeken wij uit in samenwerking met technische bedrijven of onderwijsinstellingen in community’s. We checken goed welke technologie het beste past in jouw situatie.

Je medewerkers werken samen met ons aan de bedrijfsopleidingen die zij nodig hebben. Je ontvangt niet alleen een goed opleidingsplan en/of lesmateriaal maar we zorgen ook voor een goede implementatie. Een goede overdracht is essentieel.

Een opleiding van Eluxis bestaat uit verschillende onderdelen die naadloos op elkaar aansluiten. We zien opleiden als een onderdeel van kennismanagement. Dus we zorgen er ook voor dat alle informatie op orde is.

Elk bedrijf heeft eigen eisen voor een opleiding. Onze opleidingen worden altijd ontwikkeld specifiek voor jouw bedrijf.

De oplossing van Eluxis

Eluxis heeft 25 jaar bewezen ervaring met het oplossen van dit soort opleidingsvragen.

Als wij bij dit soort problemen worden ingeschakeld, zien we vaak dat er hard gewerkt wordt aan het opleiden. Maar de structuur in de opleiding ontbreekt. Klassikale trainingen zijn vaak een presentatie van veel informatie. Soms zelfs een informatiedump. De didactische opbouw en interactie ontbreekt. Praktijktrainingen door mentoren verlopen vaak ongestructureerd. De mentoren hebben geen richtlijnen wat ze moeten vertellen en waarop ze moeten toetsen. De kwaliteit van de opleiding is daardoor afhankelijk van de individuele mentor.

Hoe pakt Eluxis zo’n opleidingsvraag aan:

Stap 1: Opleidingsstrategie
We kijken eerst goed naar de bestaande opleiding en verzamelen alle informatie. Ons vertrekpunt is altijd wat er al wèl goed is. We gaan ook altijd kijken op de werkvloer. Daarna gaan we verbeteren.

Stap 2: Competentieoverzicht
Meestal stellen we als eerste verbeterstap een competentiematrix op. Daarin specificeren we welke functies welke competenties nodig hebben. Een competentie is de optelsom van kennis, vaardigheden en gedrag. Met die competenties kun je als medewerker je taken, je werkzaamheden, goed uitvoeren.

Stap 3: Opleidingstrajecten
We zetten leerpaden per competentie op. Via welke leervormen maken medewerkers zich deze competenties eigen?

Stap 4: Opleidingsmaterialen
Opleidingsmateriaal wordt herordend, samengevat en nieuw ontwikkeld. Dit in een vorm die werkt, waarmee medewerkers met plezier opgeleid worden. Van klassikale training tot e-learning, zelfstudie, training on the job enz.

Stap 5: Inrichting
We helpen de juiste kennissystemen te kiezen en in te richten voor de opleiding, zoals een Learning Management Systeem of een toetsbank.

Stap 6: Uitvoering
We helpen de opleidingsorganisatie op te zetten – inclusief bijv. een training voor de opleidingscoördindator, instructeurs, mentoren enz.

Stap 7: Evaluatie
We richten de toetsing en certificering in. Evaluatie en borging is ook belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat de competenties periodiek worden opgefrist en aantoonbaar op niveau blijven.

Bedrijfsopleiden meester-gezel

Wat levert het op?

Als Tim na een jaar de productiemanager Lukas weer tegenkomt, krijgt hij complimenten. “Ik hoor van de medewerkers en van de mentoren enthousiaste verhalen over je training, Tim! We zien dat het aantal productiestoringen over de volle breedte duidelijk afneemt. Bij de laatste audit kregen we ook complimenten dat we onze opleidingen zo inzichtelijk en duidelijk gestructureerd hebben. Aantoonbaar goed opleiden, daar gaan we voor.” Tim glimt, zo verder!

Aan de slag met opleiden in je organisatie

Wil je aan de slag met het opzetten van een uitstekende opleiding voor je bedrijf? Waarover de deelnemers, de trainers en de hele organisatie uiterst tevreden zijn? Zet dan de eerste stap en lees ons recept voor de juiste aanpak voor succesvol competentiegericht opleiden. Dit recept is gebaseerd op het laatste wetenschappelijke onderzoek en bewezen best practices. Vul je gegevens in, dan krijg je de downloadlink van het recept direct in je mailbox. Je ontvangt tevens onze kennisupdates met tips en nieuwe inzichten voor kennisexperts.
Veel plezier met lezen!

    Succesvolle opleidingsprojecten

    Bekijk voor inspiratie wie je voor zijn gegaan en hoe we deze klanten hebben geholpen met bedrijfsopleiden.