Full-service bureau voor kennismanagement in de technische sector

Full-service bureau voor kennismanagement in de technische sector

  • Expertinterview onderzoek onderwijskunde

Expertinterview met Bas Kollöffel van de Universiteit Twente

Kan je jezelf introduceren en vertellen welk onderzoek je uitvoert?

Ik ben onderzoeker bij de Universiteit Twente. Ik heb een achtergrond in de Onderwijspsychologie. Dat is een tak van wetenschap die zich richt op hoe mensen leren en hoe je instructies kunt ontwerpen zodat ze makkelijk en snel dingen kunnen begrijpen en toepassen. Ik ben gepromoveerd op het onderzoek naar hoe vormgeving in computersimulaties effect kan hebben op leerprestaties voor wiskundeonderwijs op havo en vwo niveau. Ik doe nog steeds onderzoek naar leren met technologie maar dat richt zich nu meer op andere technologieën zoals Virtual Reality, learning analytics en GoPro actiecamera’s in organisaties en beroepsopleidingen.

Wat zijn volgens jou de nieuwste trends op het gebied van opleiden?

Afstandsonderwijs

Je ziet nu natuurlijk een grote verschuiving richting afstandsonderwijs. Online lessen worden aangeboden in de vorm van massive open online courses (MOOC’s) en small private online courses (SPOC’s). SPOC’s zijn eigenlijk de kleinschalige tegenhangers van MOOC’s. SPOC’s zijn in feite een MOOC maar dan specifiek voor 1 bedrijf of organisatie ontwikkeld. Vaak gaat om ingerichte cursussen met video’s, opdrachten en lesmateriaal die in een bepaalde periode lopen.

Personalisatie

Wat ik steeds meer zie is het belang van personalisatie. Het onderwijs wordt toegespitst op de cursist. Iedereen krijgt zijn eigen unieke leerpad. Dat betekent dat je de leerbehoeftes of leerdoelen van iemand goed moet identificeren.

Samenwerking en communicatie

Er worden binnen en buiten de lessen mogelijkheden geboden om kennis te delen, te discussiëren en te leren van elkaar. Een nieuwe ontwikkeling die nog in de kinderschoenen staat is multiplayers in Virtual Reality. Je kunt je met een paar avatars afzonderen in een hoekje en dan wordt het achtergrondgeluid automatisch zachter zodat je kunt discussiëren. Om communicatie en samenwerking mogelijk te maken plannen met name (grotere) bedrijven een groep mensen in om dezelfde cursus in ongeveer dezelfde periode te volgen. Er zitten nog wel een aantal vraagstukken aan vast om samenwerking en communicatie goed te faciliteren.

Welke verbeterpunten zijn gewenst?

Wat er vaak gebeurt is dat mensen buiten de leeromgeving met elkaar gaan communiceren, bijvoorbeeld via WhatsApp. Een deel van de communicatie en kennisdeling vindt dan plaats buiten het gezichtsveld van de instructeur. Het is daarom belangrijk dat communicatie op een makkelijke manier geïntegreerd wordt in de leeromgeving in de vorm van bijvoorbeeld discussiefora of groepsopdrachten. Een instructeur of moderator heeft dan een diagnostisch instrument. Je hebt inzicht in of zicht op wat onduidelijk is of waar een kennisbehoefte ligt en daar kan je je les op aanpassen.

Helderheid moet komen over:

  • Wie is de moderator van de discussies?
  • Wat voor een vaardigheden heb je nodig als moderator?
  • Op welke manier kan je een discussie bijsturen naar het onderwerp waar het om hoort te draaien?
  • Hoe kan je door bepaalde vragen in de groep te gooien mensen aan het denken zetten en hen verdiepende stappen laten maken?

Hoe sluit jouw onderzoek aan op deze vraagstukken?

Eén van de sporen waar we mee bezig zijn is om te kijken of we algoritmes kunnen ontwikkelen die de communicatie als het ware kunnen begrijpen. De achterliggende gedachte voor de toekomst is dat ook het systeem op een gegeven moment dingen kan gaan zeggen of vragen. Daarnaast kan het meer inzicht opleveren in je eigen leerproces of dat van je team.

Met learning analytics wordt geprobeerd om meer inzicht te krijgen in de leerprocessen van mensen die online aan het leren zijn. Er wordt natuurlijk enorm veel data gegenereerd. Het is nu een beetje zoeken wat je daar precies mee kunt. Daar liggen nog heel veel uitdagingen. Ik zie daar echt een behoefte aan mensen die echt goed onderwijskundig inzicht hebben. Nu komt het toch vaak terecht bij de managers en programmeurs, die allerlei dingen gaan visualiseren. Er worden allerlei betekenissen aan toegekend zonder dat er werkelijk een goed inzicht onder zit van wat het precies betekent.

Ik zie daar echt een grote belangrijke stap voor de onderwijskundigen om learning analytics goed in te zetten.

Je kijkt eerst naar hoe de processen en patronen, die we op basis van de theorieën en onderzoeken kunnen verwachten en vervolgens ga je de technologie gebruiken om te meten en visualiseren in plaats van omgekeerd. Je kunt eigenlijk altijd wel patronen in data vinden, maar dat betekent niet automatisch dat het betekenisvolle dingen zijn. Ik zie dat mensen met bakken aan data aan de slag gaan en daarin eigenlijk op de bonnefooi op zoek gaan naar patronen en daar eigen conclusies aan gaan verbinden. Dat gaat vaak mis.

Kan je daar een voorbeeld van geven?

Er wordt heel veel gecommuniceerd en daar wordt dan de conclusie aan verbonden dat het hartstikke goed is. Maar als onderwijskundige wil je ook naar de inhoud van de communicatie kijken. Meer communicatie betekent niet per se dat het beter is of dat het bijdraagt aan het leerproces. Soms kan er weinig gecommuniceerd worden maar is het wel heel effectief. Je moet dan niet snel de conclusie trekken dat weinig discussie slecht is.

Voor nu zijn we aan het onderzoeken hoe patronen in kaart te brengen en nog niet zo zeer om daar een interventie op te gaan baseren. Dit zou in de toekomst wel kunnen gebeuren om met een advies of terugkoppeling te komen aan de cursisten.

Learning analytics

Welke patronen hebben jullie onder andere gevonden?

Een probleem bij veel MOOC’s is dat er heel veel mensen afhaken. Mensen volgen alleen de eerste les, een paar lessen of ze beginnen niet eens. Wij vroegen ons op een gegeven moment af of er indicatoren zijn op basis waarvan je kunt voorspellen dat iemand misschien gaat afhaken. Als je dat weet, dan zou je als instructeur even contact op kunnen nemen om te vragen hoe gaat het en waar ze tegenaanlopen. Op die manier kan je mensen toch binnenboord houden. Bij dit soort online cursussen is het heel lastig om als instructeur iedereen te volgen. Het zou fijn zijn als het systeem je op een gegeven moment een seintje geeft om contact op te nemen met iemand die een groot risico heeft op afhaken.

We hebben gekeken op welk punt mensen afhaakten in discussies om te zien of dat we dat moment kunnen voorspellen. De emoties die ze lieten zien in de berichtjes waren ons uitgangspunt. We namen aan, dat was natuurlijk een open deur, dat mensen die negatief zijn eerder afhaken dan mensen die positief zijn. Dat hebben we inderdaad gevonden. Maar wat ons verraste was dat mensen die heel positief waren ook snel afhaakten. De mensen die bleven waren de mensen die af en toe positief waren en af en toe negatief. De mensen die meteen riepen dat het fantastisch is hadden een verhoogde kans om vrij snel af te haken.

Tot slot willen we Bas hartelijk bedanken voor dit interview! Voor verdere informatie over het onderzoek van Bas Kollöfel verwijzen we naar de volgende site.

Pagina delen

Geschreven door

Maaike Otten
m.otten@eluxis.com
053-4803047

Maaike Otten

Gerelateerd

2022-08-31T11:11:53+02:00
Ga naar de bovenkant