Full-service bureau voor kennismanagement in de technische sector

Full-service bureau voor kennismanagement in de technische sector

Nieuwe ISO-norm maakt kennismanagement weer hot!

Kennismanagement is al sinds de jaren ’90 onderwerp van gesprek. Onze maatschappij wordt een informatie- en kennismaatschappij, is de visie. De term inspireerde bedrijven en onderwijsinstellingen en leverde veel discussies op. Bijvoorbeeld over de vragen wat het verschil is tussen informatie en kennis; of kennis wel of niet te managen is en hoe het rendement ervan te meten is. Opvallend is dat de meesten mensen en bedrijven de meerwaarde van kennis zonder enige twijfel zien – zeker vanuit het beeld van vergrijzing, aantoonbaarheid en het gebrek aan kundig personeel. Toch valt de term ‘kennismanagement’ niet altijd even lekker, zeker in Nederland.

Ook binnen onderwijsinstellingen zijn er bewegingen te zien. In het verleden was ‘kennismanagement’ een zelfstandig vak, tegenwoordig maakt het deel uit van de vakken informatiemanagement, human resource management of big data. Binnen ons eigen bedrijf Eluxis zijn we onlangs van de term kennismanagement overgestapt naar het motto ‘kennis maakt kundig’. Niet omdat we kennismanagement niet meer belangrijk vinden (integendeel!) maar omdat we geen discussies over een term willen voeren. We willen met onze klanten aan de slag met kennis en daarmee mensen en organisaties kundig maken. Als organisatie wil je investeren in de ontwikkeling, het behoud en de uitwisseling van kennis, omdat dit rendement oplevert voor mensen en organisatie. De term kennismanagement wil uiteraard hetzelfde uitdrukken.

Een positief opvallend feit is dat er nog altijd functies als kennismanagers en kennismakelaars zijn in veel (met name grotere) organisaties. Internationaal gezien is dit zeker het geval. Ook merken we dat onze klanten en contacten zelf vaak de term kennismanagement gebruiken. In andere landen staat kennismanagement in toenemende mate in de belangstelling. Er zijn er allerlei seminars, webinars, boeken en andere bijeenkomsten over dit onderwerp.

Attentie! Daar is kennismanagement weer

Bovenstaande geeft aan dat de term ‘kennismanagement’ zijn ups en downs heeft gehad, maar nog altijd actueel is. Sterker nog… sinds kort heeft kennismanagement serieuze erkenning met de eerste internationale norm hierover: NEN-ISO 30401 Knowledge management systems – requirements. Dat de term ‘kennismanagement’ gebruikt wordt, moet men maar even voor lief nemen. Wat ons betreft is de terminologie om het even en had de norm ook de titel ‘kennis maakt kunde-norm’ of ‘hoe ga ik als organisatie met kennis om-norm’ mogen dragen. Het gaat vooral om het doel dat je met de inzet van kennis wilt bereiken; dat staat centraal in de norm.

ISO 30401 kennismanagementsystemen

Het verschijnen van de eerste internationale norm voor kennismanagement NEN-ISO 30401 Knowledge management systems – requirements, is het bewijs dat kennismanagement (weer) op de kaart staat. De norm geeft een overzicht van alle vereisten voor organisaties bij het opzetten van een kennismanagementsysteem. Het woord ‘systeem’ is hierin ietwat verwarrend, omdat het misschien suggereert dat het een IT-standaard is, maar het is veel meer dan dat. Het woord systeem staat in deze norm voor (ik citeer de Van Dale): “een doelmatig geordend samenhangend geheel van bij elkaar horende dingen en hun onderdelen”. De visie is het inzetten van kennis om organisatiedoelen te realiseren. Hiervoor is een samenhang van verschillende middelen nodig (mensen, systemen, informatie, interacties, …).

Inhoudelijke analyse van de norm

In een volgend artikel zullen we stilstaan bij de inhoud van deze norm. ‘Waarom is kennismanagement belangrijk en wat zijn de onderliggende principes?’ Interessant? Meld je aan voor de Eluxis “Aan de slag met Kennis” update en blijf op de hoogte.

De norm is te bestellen op de website van de International Organization for Standardization (ISO).

Pagina delen

Gerelateerd

Aan de slag met kennis

2022-08-31T09:30:08+02:00
Ga naar de bovenkant