Ikea-handleiding voor technisch complexe producten

Onze klanten hoor ik vaak zeggen “We willen graag een soort van Ikea-handleiding. Veel plaatjes en geen tekst”. Niet zo’n gekke gedachte, omdat het inderdaad lijkt dat de hele wereldbevolking uit de voeten kan met een ‘Ikea-handleiding’. Sterker nog, de instructiehandleidingen van Ikea zijn in 2015 bekroond met de Paul Mijksenaar Award voor functioneel design en behoren daarmee tot de betere op deze wereld. Waar de ‘Ikea-handleidingen’ jaren geleden soms te wensen over lieten, loopt tegenwoordig iedereen ermee weg. De Ikea-handleiding lijkt gepromoveerd tot een modelhandleiding die voor elke organisatie een voorbeeldfunctie bekleedt. De technisch georiënteerde organisaties waarvoor wij als Eluxis werken, willen vaak ook een Ikea-handleiding. Echter, ze lopen vaak tegen één en hetzelfde probleem aan: hun producten zijn niet ontworpen als Ikea-producten, het zijn geen simpele Billy-boekenkasten. Toch gaan wij deze uitdaging voor onze klanten aan.

De grenzen opzoeken

Voor verschillende klanten, waaronder Fancom, doen we projecten voor het ontwerpen van een Ikea-handleiding bij hun technische producten. Het doel is om de hoeveelheid tekst tot een minimum te beperken, liefst helemaal zonder. Eenmaal aan de slag lopen we vaak tegen de volgende grenzen aan (zaken die de uitdaging groter maken):

  • In de handleiding moeten verschillende productvarianten beschreven worden, wat uitleg vereist.
  • Bij de installatie moet de gebruiker keuzes maken die alle moeten worden uitgelegd.
  • Gebruikers dienen duidelijk gewaarschuwd te worden voor mogelijke gevaren, ook om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Rondomat 3S assembly instruction

Bij Fancom hebben we voor de assemblage van hun product Rondomat 3S de volledig 3D-georiënteerde handleiding ontwikkeld. Het product wordt geassembleerd bij Fancom (de Fancom-medewerkers die dit product samenbouwen zijn dan ook de doelgroep). Na het doorlopen van 19 stappen, is het product volledig geassembleerd. Vervolgens wordt het product getransporteerd naar de klant, waar het geïnstalleerd en gebruikt wordt.

SolidWorks Composer, de kracht achter de Ikea-handleiding

Bij het ontwerp- en ontwikkelproces van producten wordt gebruik gemaakt van 3D-software. Hiermee kunnen 3D-illustraties gemaakt worden, maar deze zijn vaak te beperkt voor het gebruik in documentatie. Als schakel tussen 3D-modellen en documentatie heeft SolidWorks SolidWorks Composer ontwikkeld. SolidWorks Composer is een tool waarmee 3D-modellen ingeladen kunnen worden om ze vervolgens geschikt te maken voor documentatie. Het programma biedt uitgebreide mogelijkheden voor het maken van onder andere exploded views, BOM-lijsten (materiaallijsten) en doorsnedes. De link tussen het 3D-model en de documentatie blijft altijd bestaan, waardoor het updaten van een 3D-model eenvoudig is. De kwaliteit en betrouwbaarheid van documentatie worden hierdoor hoger. De 3D-modellen in SolidWorks Composer kunnen ook ingezet worden voor het maken van instructievideo’s. De tijdsbesparing ten opzichte van het opnemen van instructievideo’s is enorm.

Voordelen van het gebruik van 3D-illustraties

  • De documentatie wordt duidelijker en aantrekkelijker.
  • Overbodige informatie wordt achterwege gelaten.
  • Documentatie kan sneller gemaakt worden.
  • Het product kan vereenvoudigd en begrijpelijk worden weergegeven.
  • Onderdelen van een product kunnen tot in detail worden weergegeven.
  • De werking van het product kan met animaties verduidelijkt worden.

Wij zien als Fancom voordelen van het gebruik van 3D-modellen voor documentatie. Het komt voor dat lokaal installatiepersoneel (wereldwijd gezien) de taal waarin wij de handleidingen leveren niet spreekt. Een taalloze handleiding is dan een perfecte uitkomst, want deze wordt wereldwijd overal begrepen. Dit scheelt ook nog eens enorm op de vertaalkosten.

Bij het ontwikkelproces zijn er ook voordelen. Onze technische productontwerpers kunnen de 3D-bestanden van het product eenvoudig overdragen aan Eluxis, de specialist en beheerder van onze productdocumentatie. Hierdoor kunnen onze technische ontwikkelaars zich weer bezighouden met ontwerpen en de tijd die ze besteden aan handleidingen minimaliseren.

Marcel Kurstjens, Fancom

Door gebruik te maken van 3D-modellen en SolidWorks Composer kunnen wij ook voor technisch complexe producten visuele handleidingen maken met een minimum aan tekst. Daarmee komt ook voor complexe producten de Ikea-handleiding binnen handbereik.

Geschreven door

Dominiek Geense
info@eluxis.com
053-4803040

Gerelateerd

Aan de slag met kennis

Download gratis kennistools
Houd me op de hoogte
Ik wil persoonlijk advies
2020-10-13T11:09:30+02:00
Go to Top