Full-service bureau voor kennismanagement in de technische sector

Full-service bureau voor kennismanagement in de technische sector

Kennis toegankelijk voor alle Thales RF-medewerkers

Met ruim 1600 medewerkers levert Thales in Hengelo innovatieve technologieën op het gebied van radarsystemen voor marineschepen. De afdeling Radar Front-end specificeert, ontwikkelt, integreert, test en kwalificeert RF-producten, zoals antennes, microwave devices, ontvangers, transmitters en geïntegreerde antenneoplossingen.

Aanleiding voor het beschrijven van processen voor productontwikkeling

Vanuit het hoofdkantoor in Frankrijk worden eisen gesteld aan de manier waarop de Thales organisatie haar processen inkleedt en daarmee haar producten ontwikkelt. Op afdelingsniveau betekent dit een procesbeschrijving op een tamelijk hoog abstractieniveau. Zo is vastgelegd welke input de afdeling dient te ontvangen en welke output zij moet opleveren. Hans Cremer (Manager Thales RF) heeft het initiatief genomen om deze processen te concretiseren, zodat aan de ene kant medewerkers beter geholpen worden bij hun taakuitvoering en aan de andere kant de voorspelbaarheid wordt verhoogd voor RF-medewerkers én ook voor de keten waarin de afdeling acteert. Hans heeft Eluxis gevraagd de begeleiding en uitwerking van dit project te verzorgen.

Processchema als ingang voor kennis

Thales en Eluxis zijn samen opgetrokken om dit kennisvraagstuk projectmatig aan te pakken. In een kick-off sessie hebben we een Lean A3 projectplan opgesteld. Hierin is duidelijk geworden waar verbeterpunten liggen, welke middelen ingezet worden en welke doelstellingen behaald gaan worden. Na het opstellen van de Lean A3 hebben we de processen van verschillende afdelingsdisciplines vastgelegd. Daarbij is per processtap metadata vastgesteld. Deze metadata zorgt ervoor dat medewerkers precies weten welke kennis en informatie zij bij het uitvoeren van een processtap nodig hebben. Voorbeelden van vastgelegde metadata zijn: mogelijke risico’s, verantwoordelijkheden, benodigde input en de beoogde resultaten. Ook zijn templates, best practices en relevante kennisdocumenten gekoppeld. De processchema’s en metadata zijn geborgd in de Thales RF kennisbank (Confluence). De processchema’s zijn een laagdrempelige ingang voor medewerkers voor het vinden van informatie bij de juiste stap in de taakuitvoering.

Waarde van kennis borgen

Het borgen van afdelingsspecifieke kennis en bijbehorende processchema’s:

  • zorgt voor ondersteuning bij het inwerken van nieuwe medewerkers;
  • is een leidraad voor minder ervaren medewerkers en tijdelijke krachten;
  • vergroot de voorspelbaarheid van de te nemen stappen;
  • verhoogt de efficiency van (samen)werken, gedeelde kennis en terminologie;
  • vormt een ideaal vertrekpunt voor verbeterinitiatieven.

In 2018 zijn wij gestart met het concretiseren en vastleggen van onze processen. Eluxis heeft ons geholpen met het begeleiden van de kennissessies met onze experts, het uitwerken van alle processchema’s en het borgen van de kennis in onze kennisbank. Momenteel zijn er voor elke afdelingsdiscipline processchema’s en uitwerkingen beschikbaar. Dit project draagt eraan bij dat nieuwe medewerkers sneller ingewerkt worden en dat we als afdeling efficiënter kunnen samenwerken doordat verwachtingen helder zijn. Eluxis biedt de juiste extra capaciteit, optimale aandacht en de competentie die wij als Thales zelf niet hebben.

Hans Cremer, Manager Thales RF

Pagina delen

Gerelateerd

2022-07-04T11:32:03+02:00
Ga naar de bovenkant