Kennismaken

Full-service bureau voor kennismanagement in de technische sector

Full-service bureau voor kennismanagement in de technische sector

Onderhoudsdocumentatie gemaal Leemans

Goede onderhoudsdocumentatie is essentieel voor de beschikbaarheid en leveringsbetrouwbaarheid van objecten. Mede op grond van het wel of niet aanwezig zijn van deze procedures, werkinstructies en onderhoudsbladen, worden faalkansen in de risicoanalyse geschat. Samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben we de onderhoudsmatrix en onderhoudsbladen voor gemaal Leemans ontwikkeld. Het ontwikkelen van de onderhoudsdocumentatie maakt deel uit (tweede fase) van het project ‘Kennisborging gemaal Leemans’.

Gemaal Leemans

Het rijksmonument gemaal Leemans (1928) ligt vlakbij Den Oever op de plaats van samenkomst van drie peilgebieden van de Wieringermeerpolder. Het is één van de twee gemalen die zijn gebouwd voor de drooglegging van het Wieringermeer. Het Wieringermeer is een van de diepste droogmakerijen van Nederland, tot wel 6,60 meter onder NAP. Per jaar moet circa 150 miljoen m3 water uit de polder worden gepompt. Sinds 1997 wordt al het water uit de Wieringermeer afgevoerd naar de Waddenzee door een afvoerleiding met een lengte van 1.100 meter. Gemaal Leemans heeft een maximale bemalingscapaciteit van 1.200 m3 per minuut.

Onderhoudsdocumentatie

Geborgde, expliciete kennis, is een leidraad voor de juiste en veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. Het essentiële uitgangspunt bij het vastleggen van deze kennis is het opstellen van het onderhoudsconcept / de onderhoudsmatrix. In meerdere kennissessies hebben we samen met de technische medewerkers, de objectbeheerder en de onderhoudsmedewerkers van HHNK het gemaal, door middel van fysieke decompositie, ontleed in belangrijke componenten. Per component zijn de onderhoudsactiviteiten vastgesteld volgens drie onderhoudsstrategieën: Storingsafhankelijk Onderhoud (SAO), Gebruiksafhankelijk Onderhoud (GAO) en Toestandsafhankelijk Onderhoud (TAO). Hieraan zijn meer specifiekere inspectie- en onderhoudsactiviteiten, zoals reinigen, smeren, functionele test, herstellen en inspecteren toegevoegd. Ook de frequenties van de onderhoudswerkzaamheden zijn in de onderhoudsmatrix vastgelegd.

Na het accorderen van de onderhoudsmatrix zijn we samen met technische- en onderhoudsmedewerkers aan de slag gegaan met het uitwerken van de onderhoudsbladen. Op basis van het door Eluxis ontwikkelde template zijn er ruim 60 onderhoudsbladen gerealiseerd. Op ieder onderhoudsblad zijn de onderhoudstaken uitvoerig beschreven en zijn aanvullende instructies ontworpen (procedures, processen, schetsen). Hierdoor kunnen de onderhoudsmedewerkers (intern en extern) het onderhoud op de juiste en verantwoorde manier uitvoeren, gedurende de totale levensduur van het gemaal. In de laatste stap adviseren we het hoogheemraadschap hoe de documentatie optimaal ontsloten kan worden in het documentmanagementsysteem (DMS) en het onderhoudsbeheerssysteem (OBS).

Kennisborgen is voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier essentieel. Dat geldt in het bijzonder voor het gemaal Leemans. Het is ons meest complexe gemaal met verschillende spanningen, dubbele noodstroomvoorziening, complex besturingssysteem, een persleiding van 1,1 kilometer naar de Waddenzee, mogelijkheid voor bemaling op het IJsselmeer en het bemaalt de diepste polder in ons gebied. Hoogheemraadschap heeft in een nauwe samenwerking met Eluxis de noodzakelijke kennis vastgelegd. Onze technici beschikken nu over praktisch bruikbare documentatie die hen helpt bij de begripsvorming, de bediening en het onderhoud aan het gemaal. Ook bij calamiteiten beschikken we nu over de juiste kennis, waardoor de betrouwbaarheid van het gemaal vergroot is. Ik ben zeer te spreken over de professionaliteit en enorme inzet van Eluxis. De opgeleverde documentatie is zeer bruikbaar voor onze eigen en externe technici.
Martijn de Kloe, HHNK

Pagina delen

Meer weten? Neem contact op met Peter van Bart

Peter van Bart
p.vanbart@eluxis.com@eluxis.com
053-4803040

Peter van Bart

Gerelateerd

Aan de slag met kennis

Ik wil graag kennismaken
Stuur me jullie kennisupdates
Download gratis kennistools
2022-08-31T10:28:40+02:00
Ga naar de bovenkant