Full-service bureau voor kennismanagement in de technische sector

Full-service bureau voor kennismanagement in de technische sector

Hoe gaan we onze technici opleiden?

In de voorbereiding op de Technical Communication Day heeft Eluxis gesproken met een aantal opleiders in de technische sector. We waren benieuwd wat zij als belangrijke aandachtspunten en ontwikkelingen zien. Ook op de Technical Communication Day zelf was er veel aandacht voor dit onderwerp. We zetten de belangrijkste conclusies voor u op een rij. In de volgende nieuwsbrieven komen we hierop terug.

  • Er is een groot tekort aan technisch personeel. Om nieuwe medewerkers te krijgen is het vooral belangrijk om hen enthousiast te maken voor techniek.
  • Vanwege het tekort aan personeel gaan bedrijven weer meer zelf opleiden, via bedrijfsscholen, in samenwerking met het onderwijs en op de werkplek.
  • De aard van de kennis die nodig is, verandert. Er is meer kennis nodig van procestechniek en van dataverwerking. Dit door de 4e industriële revolutie en de opkomst van smart industry. Mechanische kennis is minder nodig. Voor onderhoud is er behoefte aan high-tech monteurs die verstand hebben van deze technieken, analytisch zijn en overzicht over hun werk hebben.
  • Deze nieuwe technologieën en de snelle veranderingen in organisaties maken goed kunnen samenwerken en goed communiceren belangrijk. Juist in de techniek zijn soft skills steeds belangrijker aan het worden. Vaak hebben deze soft skills en de menselijke kant te weinig aandacht in de technische sector.
  • De uitstroom van personeel vraagt om kennisbehoud. Kritische kennis loopt letterlijk de organisatie uit. Om de nieuwe medewerkers goed te kunnen opleiden moet deze kritische kennis wel beschikbaar zijn en blijven.
  • De nieuwe en jonge generatie heeft andere wensen voor werk en opleiden. Mensen worden altijd al het beste opgeleid door doen onder begeleiding. Voor medewerkers van de nieuwe generatie geldt dit helemaal: ze willen snel aan de slag en ze zijn benieuwd naar hun ontwikkelmogelijkheden, willen snel vooruit.
  • Door wet- en regelgeving is goed opleiden niet genoeg: je moet dit aantoonbaar goed doen.
  • Er zijn allerlei nieuwe technieken voor opleiden beschikbaar: Virtual Reality, Augmented Reality, mobiele oplossingen en leren in de Cloud. Alle bedrijven onderzoeken deze mogelijkheden, zijn bezig met pilots of passen deze al toe. De best practices hiervoor krijgen langzaam vorm.

Technische opleidingen in het nieuws

De overheid promoot al jaren het belang van technische opleidingen. Met succes: meer studenten schrijven zich in voor technische opleidingen. Ook wil de overheid meer geld voor de bèta-studies en dit weghalen bij de alfastudies. In een interessant essay in de NRC van 20 september jl. pleit Bas Heijne ervoor om niet door te slaan. Juist in deze tijd van techniek en big data zijn er mensen nodig die hiermee kunnen omgaan, er betekenis aan kunnen geven. De menswetenschappen zijn hiervoor een goede leerschool. Zie voor zijn interessante essay: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/20/de-geest-is-uit-de-geesteswetenschap-a3974134.

De technische opleiders die het belang van soft skills in de techniek benadrukken, ondersteunen zijn pleidooi. Bedrijven hebben technici nodig. Maar ook mensen die goed met andere mensen kunnen omgaan.

Pagina delen

Geschreven door

Peter van Bart
p.vanbart@eluxis.com
053-4803040

Peter van Bart

Gerelateerd

2022-07-04T11:35:05+02:00
Ga naar de bovenkant