Full-service bureau voor kennismanagement in de technische sector

Full-service bureau voor kennismanagement in de technische sector

  • VR

Best practices voor VR en AR

Een aantal use cases en best practices zijn ontwikkeld voor VR en AR in het E-PLM 2.0 project. Eluxis heeft samen met een aantal bedrijven, de Universiteit Twente en Saxion gewerkt aan het VR/AR experiment. De inbreng vanuit Eluxis is met een onderwijskundige en human interest blik naar de best practices te kijken. Eén van de bijdrages is de ontwikkeling van een checklist voor het ontwerp en evaluatie van onderwijskundige principes.

Lees meer over E-PLM 2.0

Wat is E-PLM?

Het project Extended Product Lifecycle Management 2.0 (E-PLM 2.0) gaat over het digitaal samenwerken in de waardeketen om het ontwikkelen, produceren, onderhouden en beheren van producten en diensten van idee tot uiteindelijke recycling te managen en te verbeteren. Binnen E-PLM 2.0 hebben we in vier experimenten mee gedaan. Eén van deze experimenten gaat over Virtual Reality en Augmented Reality.

Lees meer over E-PLM 2.0

Als uitgangspunten voor de checklist zijn de principes van Mayer en het ARCS-model of motivational design genomen. Deze generieke onderwijskundige principes zijn in een andere context ontwikkeld. Daarom hebben we deze bijgeschaafd en de relevante principes geselecteerd voor deze context. Bovendien zijn er voorbeelden gemaakt voor elke principe hoe je het kunt toepassen. Uiteraard zijn de principes ook geëvalueerd en doorontwikkeld aan de hand van de best practices.

Lees hier onder wat de ervaringen zijn van deelnemende bedrijven uit dit project met de checklist.

Een deel van die ontwerpprincipes pasten we al toe en een deel ervan zijn we bewuster gaan toepassen. Eén van de dingen is dat je geluid ter ondersteuning moet hebben en dat het niet mag afleiden. Dat passen we nu nadrukkelijker toe.

Als we een VR-instructie ontwerpen letten wij erop dat het actieve en bondige teksten bevat in de gebiedende wijs. Dus: pak dit, doe dit. Wij hebben ook geregeld een discussie met de klant. De klant heeft de neiging om hele verhalen te hebben om zo volledig mogelijk te zijn. De uitleg kan je in de theorie doen en niet in de VR-omgeving.

Wij merken ook dat het educatieve heel erg belangrijk is, het is een apart en belangrijk vakgebied.

Als je de leerdoelen in het begin heel helder hebt, dan kun je ook heel makkelijk de fouten die mensen kunnen maken scharen onder de leerdoelen. Dit educatieprincipe hadden wij ons tot een jaar geleden niet gerealiseerd. En dat betekent dus ook dat je dat dus anders moet gaan vormgeven.

Marjo Nieuwenhuijse, SeriousVR

Wij zijn een step-by-step platform aan het ontwikkelen waarmee bedrijven zelf eenvoudig 3D-instructies kunnen genereren. Zo veel mogelijk van de requirements verwerk ik in het step-by-step platform. We gebruiken de checklist als een richtlijn voor wat handig is om als functionaliteiten te hebben. Daarnaast gebruiken we de checklist om te testen of de functionaliteiten die we gemaakt hebben werken.

Er zit nu bijvoorbeeld een samenvattingsfunctionaliteit in. Je krijgt vooraf de stappen in sneltreinvaart te zien. Je ziet niet alle informatie maar wel de visuele informatie. Je krijgt dan een beter beeld van wat je startpunt is, wat grofweg de tussenstappen zijn om bij welke einddoel te komen. Je hebt dan al meer context over waar alles terechtkomt dan als je blind met stap 1 begint. Als je leest “Draai 2 bouten vast aan dit onderdeel” dan heb je nog helemaal geen perspectief van waar je naar toe gaat. Misschien dat je vooraf een afbeelding van de complete assembly hebt gezien, maar je hebt geen idee waar die bouten horen in het geheel.

Niet alle principes uit de checklist kunnen we doorvoeren omdat het een platform is die 3D-instructies maken faciliteert. De instructies zelf zullen worden gegenereerd door bedrijven die gebruik maken van het platform. De klant zal deze principes zelf moeten toepassen. Het gaat dan met name om de de meer tekstuele principes, zoals actieve zinnen maken.

Jeroen Schiphorst, Recreate

Pagina delen

Geschreven door

Maaike Otten
m.otten@eluxis.com
053-4803047

Maaike Otten

Gerelateerd

2022-08-31T11:04:11+02:00
Ga naar de bovenkant