Full-service bureau voor kennismanagement in de technische sector

Full-service bureau voor kennismanagement in de technische sector

Hoe leid je nieuwe medewerkers op?

Mijn kleindochter van drie tekent haar eerste poppetjes. Van andere kinderen geleerd, zegt ze. Als je haar vraagt er een te tekenen, heeft ze dat zo voor elkaar.

Eerste tekent ze een grote cirkel. Het hoofd. Daarin twee kleinere cirkels. De ogen. Een boog daarin, de mond. Een paar streepjes daarboven. De neus. Een paar krabbels op het hoofd, een frutseltje in het haar, zegt ze. Tot slot tekent ze twee grote ellipsen onder het hoofd. Iets wat benen lijken te zijn.

Opvallend is wat ze niet tekent. Geen haren of oren. Geen romp, geen lichaam. Geen armen en handen. Geen voeten. Niks eromheen – geen huis, zon, of andere mensen.

Wat zijn koppoters?

Kinderen van rond de drie jaar beginnen allemaal met het tekenen van dit soort elementaire tekeningen van personen. Koppoters worden ze genoemd: een hoofd en poten eronder. Alle uitbreidingen en verfraaiingen komen later.

Ontwikkeling gaat in fasen

Deze ontwikkelingsgang is ingebakken, aangeboren, biologisch verankerd. Zoals een vlinder eerst een rups is, dan een pop en dan pas een vlinder wordt – zo doorlopen mensen ook een aantal ontwikkelingsfasen. Die laten zich niet of slecht versnellen. Goed onderwijs sluit op die ontwikkelingsfasen aan, benut ze en ondersteunt ze.

Als je met je bedrijfsopleidingen bezig bent, zul je met volwassenen of jongvolwassenen aan de slag gaan. De aangeboren, biologische ontwikkeling van lichaam en geest is dan al achter de rug. Ze beheersen een taal, kunnen waarnemen en interpreteren en hebben daarnaast al van alles aangeleerd.

Toch blijven er wetmatigheden in de ontwikkeling van mensen die je niet kunt overslaan en die je moet benutten en goed moet ondersteunen.

Hoe sluit je aan op de ontwikkelingsfasen van een nieuwe medewerker?

Nieuwe medewerkers in je organisatie willen eerst vooral weten wie ze zijn in jouw organisatie, wat hun plek is, wat hun eerste stappen kunnen zijn.

Het zijn net koppoters. Ze kijken met grote ogen rond, zijn met zichzelf bezig en willen de eerste stappen zetten met hun rudimentaire benen. Pas als ze dat achter de rug hebben, krijgen ze een lijf, handen, voeten – kunnen ze meer gaan doen – en krijgen ze een steeds beter beeld van wat er in de organisatie om hen heen allemaal gebeurt.

Hoe ziet een goede bedrijfsopleiding voor nieuwe medewerkers eruit?

Een goede bedrijfsopleiding sluit daarop dan ook aan. Die begint met een schets van wie de nieuwe medewerker is in de organisatie, met wie deze te maken heeft en samenwerkt en wat de eerste werkzaamheden zijn. Daarna ga je verder de diepte in, stapje voor stapje en leer je steeds meer doen.

Die eerste stappen kun je niet overslaan en ook maar beperkt versnellen. Die eerste informatie moet inzinken, verwerkt worden en toegepast worden. Een goede coach is daarbij meestal een vereiste.

Hoe moet je dan bijvoorbeeld niet met nieuwe medewerkers omgaan?

Niet werkt: mensen zonder introductie aan het werk zetten; mensen geen beeld geven van hun plaats en waarde in organisatie; mensen zonder duidelijke invulling van hun taken aan het werk zetten; mensen overspoelen met informatie; mensen eerst een half jaar informatie geven en pas dan praktisch wat laten doen. Dat leidt er allemaal toe dat je nieuwe medewerker verloren rondloopt en misschien wel vertrekt naar een andere organisatie.

En hoe leid je dus nu wel je nieuwe medewerkers op?

Een goed opleidingstraject in je organisatie neemt je nieuwe medewerkers gefaseerd en in het juiste tempo mee in de ontwikkeling die zij kunnen en willen doorlopen.

Ben je geïnteresseerd in het opzetten van een goede bedrijfsopleiding voor je organisatie. Herken je misschien een aantal dingen die vooral niet werken?
Dan maak ik graag een afspraak met je om daarover verder te praten. Tekenen we eerst de koppoter in jouw organisatie en werken we daarna de opleiding voor de ontwikkeling van deze koppoter uit.

Groeten!
Peter van Bart

PS: Koppoters zijn typisch kindertekeningen, maar soms grijpen volwassen kunstenaars hierop terug. Bekend zijn de koppoters van de middeleeuwse schilder Jeroen Bosch. In zijn vaak griezelige fantasiewereld stappen weer koppoters rond, figuren met alleen een hoofd en voeten. Google maar eens hierop, het zijn ware kunstwerkjes.

Pagina delen

Geschreven door

Peter van Bart
p.vanbart@eluxis.com
053-4803040

Peter van Bart

Gerelateerd

2022-12-16T14:38:20+02:00
Ga naar de bovenkant