Hoe deel en borg ik de kennis van mijn product-ontwikkelaars?

Kennis voor productontwikkeling

Als uw organisatie hoogwaardige producten maakt, is de kennis daarover het meest waardevolle in uw organisatie. Uw producten leveren immers de omzet op. Daarom wilt u de kennis over uw producten vastleggen, delen en borgen voor de toekomst.

Oplossing

Samen met uw medewerkers maken we een duidelijk, compleet overzicht van uw producten. We leggen de informatie vast die de verschillende medewerkers nodig hebben: marketing, sales, ontwikkeling, productie, inkoop enz. We maken duidelijke productbeschrijvingen, datasheets, productiebladen, werkinstructies, best practices enz. We kunnen ook het kennis- of documentatiesysteem hiervoor inrichten.

Resultaat

De kennis over uw producten wordt intern en extern gedeeld en is voor de toekomst zeker gesteld.

Relevante projecten

Bij onder andere de volgende organisaties hebben wij projecten gedaan met betrekking tot productontwikkeling.

Aan de slag met kennis

Online afspraak maken