Borgen en behouden van kennis om droge voeten te houden.

Garantie dat de gemalen ook in de toekomst goed blijven werken.

Vraag

De kennis van de gemalen van HHNK zit voornamelijk in de hoofden van mensen. Dit brengt risico’s met zich mee, zeker in tijden van vergrijzing. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft ons daarom gevraagd alle essentiële kennis vast te leggen.

Kennisborgen is voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier essentieel. Dat geldt in het bijzonder voor het gemaal Leemans. Het is ons meest complexe gemaal met verschillende spanningen, dubbele noodstroomvoorziening, complex besturingssysteem, een persleiding van 1,1 kilometer naar de Waddenzee, mogelijkheid voor bemaling op het IJsselmeer en het bemaalt de diepste polder in ons gebied. Hoogheemraadschap heeft in een nauwe samenwerking met Eluxis de noodzakelijke kennis vastgelegd. Onze technici beschikken nu over praktisch bruikbare documentatie die hen helpt bij de begripsvorming, de bediening en het onderhoud aan het gemaal. Ook bij calamiteiten beschikken we nu over de juiste kennis, waardoor de betrouwbaarheid van het gemaal vergroot is. Ik ben zeer te spreken over de professionaliteit en enorme inzet van Eluxis. De opgeleverde documentatie is zeer bruikbaar voor onze eigen en externe technici.

Martijn de Kloe, Specialist Beheer B, HHNK

Oplossing

Samen met HHNK hebben we eerst een informatieplan opgesteld. Daarmee hebben we bepaald welke specifieke kennis nodig is. Daarna hebben we in nauwe samenwerking met de objectbeheerder en de technische medewerkers de volgende kennisdocumenten ontwikkeld:

  • Functionele beschrijving: beschrijving uit welke componenten het gemaal bestaat, wat hun onderlinge samenhang is en wat de rol is van het gemaal in het rayon.
  • Technische beschrijving: een volledige beschrijving van alle elementen waaruit het gemaal is opgebouwd, met alle relevante technische specificaties.
  • Software-beschrijving: een volledige beschrijving van de software waarmee het gemaal bestuurd kan worden.
  • Procedures: instructies voor bediening, onderhoud en calamiteiten.

Resultaat

De kennis over de gemalen is vastgelegd. Dat garandeert dat de gemalen ook in de toekomst goed blijven werken en dat de mensen in de polders droge voeten houden.

Bekijk ook