Kennis toegankelijk voor alle Thales RF-medewerkers

Processchema’s als ingang voor het vinden van kennis en informatie

Vraag

Vanuit het hoofdkantoor in Frankrijk worden eisen gesteld aan de manier waarop de Thales organisatie haar processen inkleedt en daarmee haar producten ontwikkelt. Elke input die een afdeling dient te ontvangen en elke output die zij moet opleveren is vastgelegd. De concrete processen zelf zijn echter niet vastgelegd. Thales vroeg Eluxis om samen deze processen vast te gaan leggen.

© Ronald Tilleman

Oplossing

Eluxis heeft de begeleiding en uitwerking van dit project verzorgd. Wij hebben kennissessies begeleid, processchema’s uitgewerkt en alle opgedane kennis geborgd in Thales’ kennisbank. Deze kennistools hebben we onder andere ingezet:

  • Lean A3 projectplan. In een kick-off sessie hebben we deze opgesteld. Hierin werd duidelijk waar verbeterpunten liggen, welke middelen ingezet worden en welke doelstellingen behaald gaan worden.
  • Processchema’s. Alle processen van de verschillende afdelingsdisciplines zijn vastgelegd. Hiervoor maken we gebruik van metadata, templates, best practice omschrijvingen en kennisdocumenten.
  • Kennis borgen. Alles is vastgelegd in de Thales RF kennisbanken (in Confluence).

Resultaat

Het borgen van afdelingsspecifieke kennis en bijbehorende processchema’s:

  • zorgt voor ondersteuning bij het inwerken van nieuwe medewerkers;
  • is een leidraad voor minder ervaren medewerkers en tijdelijke krachten;
  • vergroot de voorspelbaarheid van de te nemen stappen;
  • verhoogt de efficiency van (samen)werken, gedeelde kennis en terminologie;
  • vormt een ideaal vertrekpunt voor verbeterinitiatieven.

In 2018 zijn wij gestart met het concretiseren en vastleggen van onze processen. Eluxis heeft ons geholpen met het begeleiden van de kennissessies met onze experts, het uitwerken van alle processchema’s en het borgen van de kennis in onze kennisbank. Momenteel zijn er voor elke afdelingsdiscipline processchema’s en uitwerkingen beschikbaar. Dit project draagt eraan bij dat nieuwe medewerkers sneller ingewerkt worden en dat we als afdeling efficiënter kunnen samenwerken doordat verwachtingen helder zijn. Eluxis biedt de juiste extra capaciteit, optimale aandacht en de competentie die wij als Thales zelf niet hebben.

Hans Cremer, Department Manager RF, Thales

Bekijk ook