Hoe zorg ik voor vakbekwame productiemedewerkers en meer productiviteit?

Kennis voor productie

Uw productiemedewerkers bepalen de kwaliteit, de efficiëntie en de opbrengst van uw productie. Nieuwe medewerkers moeten aantoonbaar goed worden opgeleid; medewerkers die in dienst zijn, hebben periodiek een herinstructie. Ook wilt u uw productiemethodes vastleggen en ervoor zorgen dat deze makkelijk te gebruiken zijn, aantoonbaar zijn en gestructureerd worden verbeterd.

Oplossing

Eluxis ontwikkelt de opleidingen voor uw productiemedewerkers. We doen dat competentiegericht, zodat uw medewerkers de juiste kennis en kunde leren om hun werk uit te voeren. We ontwikkelen de juiste opleidingsmethodiek en opleidingsmaterialen, innovatief en praktisch, in de juiste mix. Zo nodig helpen we uw opleidingsorganisatie op te zetten en trainen we uw medewerkers in het geven van trainingen (train-the-trainer).

Uw productiemethodes leggen we vast in heldere werkinstructies en informatie, ondersteund met bijv. video en animaties. We helpen bij het inrichten van uw document management-systemen en met de beheersorganisatie hiervoor.

Resultaat

Aantoonbaar goed opgeleide medewerkers die veilig en goed werken en die gemotiveerd en betrokken zijn bij hun werk. Uw productiemethodes zijn vastgelegd, geborgd en worden gestructureerd verbeterd. Dat betekent veiligheid, kwaliteit, efficiëntie en aantoonbaarheid voor uw organisatie.

Voor een van onze klanten realiseerden we door goed opleiden een verhoging van de OEE (Overall Equipment Effectiveness) van 15%!

Relevante projecten

Bij onder andere de volgende organisaties hebben wij projecten gedaan met betrekking tot productie.

Aan de slag met kennis

Online afspraak maken